Tag: vườn quốc gia

Khám phá vườn quốc gia Preah Sihanouk Ville

Nơi đây có tên chính thức là Vườn quốc gia Preah Sihanouk Ville, tuy nhiên nó thường được gọi bằng cái tên là Công viên quốc gia Ream hơn vì nó nằm trong vùng địa hạt của Ream. Vườn quốc