Tag: Tháp đôi Petronas

Tháp đôi Petronas ở Malaysia

Một trong những yếu tố để tháp đôi Petronas luôn mới mặc dù tuổi đời không ít chính là thép và kính được bao bọc toàn bộ diện tích bên ngoài tháp. Mặt kính sẽ giúp tăng thêm sự rực