Tag: thám hiểm

Theo chân các nhà thám hiểm vĩ đại

Lời khuyên cho du khách: Theo chân Samuel và phu nhân Florence Baker khám phá lịch sử là một ý tưởng không tồi. Chuyến hành trình dài này bắt đầu từ Gondokoro (bây giờ là Juba) thuộc Nam Sudan, đến