Tag: ở Hòn Sơn

Dịch vụ Câu Mực giải trí ở Hòn Sơn

Đặt bước chân đầu tiên của mình lên Hòn Sơn, bạn sẽ cảm nhận ngay được mùi vị mằn mặn của biển cả, mùi của nắng, của gió đất Kiên Giang.Tuy đảo Hòn Sơn còn khá hoang sơ nhưng bạn