Tag: nhà thờ Chính Tòa

Giới thiệu nhà thờ Chính Tòa ở Đà Nẵng

Nhà thờ được xây dựng theo kiến trúc Gothic tạo cảm giác rất vĩ đại (Gothic là kiểu kiến trúc phát triển ở Tây  u từ thời Trung cổ, với đặc trưng là kiểu vòm nhọn cao, có nhiều cửa