Tag: Malaysia

Tháp đôi Petronas ở Malaysia

Một trong những yếu tố để tháp đôi Petronas luôn mới mặc dù tuổi đời không ít chính là thép và kính được bao bọc toàn bộ diện tích bên ngoài tháp. Mặt kính sẽ giúp tăng thêm sự rực

Động Batu ở Malaysia

Bên trong động Batu có hai khu đền hang với tên gọi hang triển lãm nghệ thuật và bảo tàng. Hai hang này chứa nhiều bức tượng, tranh ảnh và đặc biệt là một vách động được khắc họa và