Tag: Hoành Thành Huế

Khám phá Hoành Thành Huế

Đến nay, trải qua thời gian cùng bao thăng trầm, các công trình đã bị hư hao đi nhiều, nhưng Hoàng thành vẫn giữ được nét uy nghi oai hùng như vị thế của một chứng nhân đi qua các