Tag: Bãi biển Haeundae

Bãi biển Haeundae ở Hàn Quốc

Bãi biển hình trăng khuyết phát triển hiện đại, thể hiện được đẳng cấp quốc tế, vươn xa ra thị trường du lịch toàn thế giới. Nhưng vẫn không quên việc lưu giữ và bảo tồn, quảng bá những nét