Tag: Bãi Trường

Bãi Trường của đảo Phú Quốc

Bãi Trường hay còn gọi Long Beach là bãi biển dài nhất trên đảo Phú Quốc với đường bờ biển gần 20 km chạy dọc từ Dinh Cậu đến Khóe Tàu Rũ. Bãi Trường có nhiều bãi biển nhỏ hơn