Tag: Bãi Khem

Du lịch Bãi Khem ở đảo Phú Quốc

Khi đến với Bãi Khem, du khách có thể đến cả Mũi Ông Đội gần bên. Mũi Ông Đội là nơi duy nhất trên thế giới có thể ngắm được mặt trời mọc và mặt trời lặn ở cùng một