Lễ hội vũ điệu trên than hồng

Đó là lúc cảm tạ trời đất vì đã cho họ vụ mùa bội thu. Thông qua lễ hội, người dân cầu mong vụ mới mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi và ngọn lửa sẽ mang đến may mắn, đoàn kết, xua đi cái khắc nghiệt của mùa đông. Lễ hội mở màn bằng bài cúng của thầy mo duy nhất trong làng, thời gian kéo dài khoảng 2-3 tiếng.